Novotnýstav
Projekční firma

Projektování novostaveb a rekonstrukce domů

Kontaktujte nás

Sídlo naší firmy se nachází v centru Berouna.

Pokud máte zájem o naše služby

ZAVOLEJTE NÁM

+420 737 196 306

Vážení zákazníci,

naše firma se zabývá projektováním širokého spektra pozemních staveb i rekonstrukcí všeho druhu. Zaměřujeme se zejména na projektování novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů, bytových domů, víceúčelových domů, halových objektů a průmyslových staveb. Dále navrhujeme přípojky k sítím technické infrastruktury. V nabídce máme rovněž  samostatné elektro projekty silnoproud – rozvody NN v budovách, rozvody VN a trafostanice v rámci areálu staveb, přípojky, veřejné osvětlení, fotovoltaické elektrárny na rodinných a bytových domech, hromosvody, analýza rizik, osvětlení a technologické rozvody.Typové projekty rodinných domů rovněž nabízíme, katalog zasíláme na vyžádání.

Jsme dlouholetými členy české komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě a za dvacetiletého působení naší firmy bylo zrealizováno přes 600 stavebních záměrů na základě našich projektových dokumentací. V profesní komoře ČKAIT máme uděleny autorizace v oboru pozemní stavby a v oboru elektrotechnická zařízení. Zpracováváme projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajišťujeme dodání ostatních částí projektové dokumentace jako jsou profesní projekty, požárně bezpečnostní řešení a statický posudek. Projekty zajišťujeme v plném rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Nezajišťujeme a nezprostředkováváme vyřizování stavebních povolení a ohlašování staveb, podklady pro vypracování projektu jako např. inženýrsko – geologické průzkumy, geometrická zaměření, hydrogeologické posudky, radonové průzkumy pozemků a hotových staveb, průkazy energetické náročnosti budov, posudky a podklady pro dotace jakéhokoliv druhu, hlukové studie, studie oslunění atd., protože tyto náležitosti nejsou součástí projektové dokumentace ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. Tyto podklady si stavebník v případě potřeby zajistí sám.

 

REFERENCE

Proč projektovat s Novotnýstav

Dlouhodobé zkušenosti
100%
Realizované projekty
100%
Stabilita společnosti
100%

Jsme členové

ČKAIT – česká komora autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě.

Udělené autorizace:

  • TP00 – pozemní stavby
  • TE03 – technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení.